Правна услуги

Недвижими имоти и строителство

  • Изготвяне на вещноправни анализи, включващи пълна история на имота
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба
  • Изготвяне на договори за наем и управление на собствеността
  • Представителство при изповядване на сделки
  • Предоставяне на правни съвети и становища, свързани с реституционни процедури
  • Цялостно правно обслужване по време на строителния процес и подготовка на необходимите заявления и документи
  • Изготвяне на правни становища, касаещи изграждането на обекти и съответния разрешителен режим
  • Изготвяне на договори за доверителна сметка