Правни услуги

Лийгъл Кънсалтанси предоставя правни услуги в областта на енергетиката, екологичното, вещното, строителното и търговско законодателство.

Поради особената същност на правните услуги екипът на Лийгъл Кънсалтанси се стреми, по недвусмислен и разбираем за клиента начин, да изготвя своите правни становища по съответните казуси.