Фирмен профил

Лийгъл Кънсалтанси е дружество, създадено да осигурява най-висококачествени правни услуги на своите клиенти. Екипът на дружеството има за цел да консултира местни и чуждестранни търговски дружества и лица по пътя към техния успех в бизнеса. Дружеството предоставя цялостно правно обслужване като консултира правно и развитието на отделни бизнес проекти. Осъзнаваме, че консултирайки корпоративни бизнес клиенти в наши дни означава, не само притежаването на съответните правни познания и комуникативни умения, но и също да разбираме и познаваме бизнес средатa, в която нашите клиенти работят. Именно за постигането на тази цел, екипът на Лийгъл Кънсалтанси се стреми, с оглед цялостно и висококачествено правно обслужване на своите клиенти, да разбере същността на бизнеса извършван от тях. Затова нашите консултанти са с юридическо образование и освен, че отличнo владеят чуждестранни езици са специализирали и преминали през допълнително обучение в областта на финансовата икономика и управление на бизнес проекти.

Лийгъл Кънсалтанси се отличава съществено от останалите правни кантори и дружества като предоставя иновативен и различен начин на правно обслужване.

Нашите услуги включват задълбочено проучване и анализ на всеки правен казус при минимална ангажираност на клиента, като проекцията на тази дейност е един своевременен и материално оправдан резултат, имащ съществено значение за бизнеса на нашите клиенти.

Задължително условие при работата на екипа на Лийгъл Кънсалтанси е цялостно, постоянно и стриктно спазване принципа на конфиденциалност и запазване на фирмената тайна.