Правна услуги

Енергетика

  • Предоставяне на правни консултации във всички клонове на енергийния сектор
  • Представителство и координация пред компетентните органи относно изграждане на всякакъв тип енергийни мощности, включително и възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия.
  • Предоставяне на консултации и изготвяне на договори за търговия с електроенергия
  • Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране при първоначален лицензионен режим и осъществяване на регулирана дейност