Кариери

С оглед развиване дейността на Лийгъл Кънсалтанси наша цел е набирането на квалифицирани консултанти, желаещи да усъвършенстват своя професионален опит в една от най-бързо развиващите се консултантски фирми.

Успехът на Лийгъл Кънсалтанси зависи от уменията и отдадеността на целия екип. Именно поради тази причина, ние винаги сме готови да работим с нови юристи, които могат да допринесат към силата на нашия колектив чрез образование, опит и новаторство. Взаимното доверие във фирмата пряко зависи от нашите консултанти и от това какво правим ние за тях и какво те са готови да направят за фирмата

Лийгъл Кънсалтанси предлага:

  • Придобиване на интензивен правен опит и постоянно правно обучение;
  • Работа в екип;
  • Възможност за професионално израстване във фирмата;
  • Участия в семинари, конференции и други професионални изяви;
  • Конкурентно възнаграждение в зависимост от конкретния опит и умения на кандидата;

Ако мислите, че вашите идеи, опит и умения ще бъдат полезни за нашия колектив, моля изпратете ни на Англисйки език вашето мотивационно писмо и CV на: office@legalconsultancy.net.

Благодарим за Вашия интерес към Лийгъл Кънсалтанси